Giới thiệu

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN TRẠM TẤU

Tên giao dịch
Phòng giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu
Mã số thuế:
5200447563
Tình trạng hoạt động:
Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 15/08/2009
Nơi đăng ký quản lý:
Chi cục Thuế Huyện Trạm Tấu
Địa chỉ:
Thị trấn Trạm Tấu,, Huyện Trạm Tấu, Yên Bái
Điện thoại:
0293776262
Giám đốc:
Trần Văn Sa
Ngày cấp giấy phép:
23/07/2009
Ngày nhận TK:
23/07/2009
Năm tài chính:
2000
Cấp Chương Loại Khoản:
622-464