Thứ năm, 02/12/2021 - 14:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẠM TẤU
 • Nguyễn Văn Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Kế hoạch - Tổ chức - Tổng hợp

 • Lê Văn Hán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ trưng tập
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV  trưng tập từ trường PTDTBTTH&THCS Xà Hồ.

 • Lò Văn Huấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cán bộ tổ chức