Sunday, 25/09/2022 - 21:36|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẠM TẤU
 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0947187999
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cán bộ chuyên môn

 • Nguyễn Văn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0818341555
  • Email:
   nvhuy.pgddttramtau@yenbai.edu.vn