Sunday, 25/09/2022 - 22:27|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẠM TẤU
 • Đặng Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Văn thư lưu trữ và theo dõi hộp thư điện tử của ngành; Thư ký cơ quan

 • Đoàn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Hành chính