Thursday, 02/12/2021 - 14:59|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẠM TẤU
 • Đặng Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Văn thư lưu trữ và theo dõi hộp thư điện tử của ngành; Thư ký cơ quan

 • Đoàn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Hành chính

 • Trần Văn Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ phó tổ Hành chính

 • Lò Văn Doan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác vệ sinh cơ quan: các công trình vệ sinh công cộng, phòng làm việc của lãnh đạo, Hội trường

 • Dương Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68