Thursday, 02/12/2021 - 13:42|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẠM TẤU
 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cán bộ chuyên môn

 • Đoàn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn 

 • Vũ Văn Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV trưng tập từ trường PTDTBT TH&THCS Bản Công

 • Nguyễn Duy Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GV trưng tập từ trường PTDTBT TH&THCS Bản mù