Monday, 23/07/2018 - 05:17|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẠM TẤU
 • PHẠM MẠNH TƯỞNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng phòng phụ trách chung

 • TRẦN THỊ TUYẾT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn Mầm non

 • LÊ THỊ HUỆ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn Tiểu học

 • ĐỖ VĂN KHANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   dvk.pgddttramtau@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn THCS