Sunday, 25/09/2022 - 21:28|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẠM TẤU
 • Bùi Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919676274
  • Email:
   bttung77@gmail.com
 • Triệu Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • PHẠM MẠNH TƯỞNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng phòng phụ trách chung